De nabij-de-dood-ervaring (NDE) heette tot voor kort Bijna-Dood-Ervaring (BDE), een benaming die een letterlijke vertaling is van het Engelse begrip Near-Death-Experience. Die term was ooit, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, bedacht door de Amerikaanse psychiater Dr. Raymond Moody. Hij was in de moderne tijd een van de eersten die dit bijzondere fenomeen systematisch onderzocht. Hij legde zijn bevindingen vast in wat later een wereldwijde bestseller zou worden: Life after Life, in het Nederlands uitgegeven als Leven na dit Leven. In die Nederlandse uitgave werd de term BDE: Bijna-Dood-Ervaring ingevoerd, en die term kreeg vaste voet aan de grond. Maar gaandeweg kwam men tot het besef dat die term geen correcte weergave was van het fenomeen, want er was eigenlijk geen sprake van ‘bijna dood’, maar wel van een geestelijke toestand die kan optreden nabij de dood.

Wat is nu eigenlijk een nabij-de-dood-ervaring? Welnu, de nabij-de-dood-ervaring (NDE) is een geheel van indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand die het gevolg is van een periode van klinisch dood zijn, een ernstige ziekte, een bijna fatale situatie of een stervensproces; maar een NDE kan ook voorkomen bij hoge stress of diepe mediatie, of zelfs heel spontaan zonder enige aanleiding. (Bij mij traden ze spontaan op of door een diepe meditatie waarbij het monotone ritme mijn eigen ademhaling me als het ware bij de hand nam en me begeleidde doorheen het uittredingsproces. Meer hierover kan je in mijn beide boeken lezen.)

Uit Amerikaanse en Duitse enquêtes is gebleken dat ongeveer 4% van de bevolking een NDE, of iets wat daar op lijkt, heeft meegemaakt. Toegespitst op België zou dat betekenen, dat hier enkele honderdduizenden mensen (rond de 600.000!) een NDE, of iets daarop gelijkend, hebben gehad. Op iets gelijkend, want er zijn ook andere, zogenoemde transcendente ervaringen die veel kenmerken hebben van de ‘gewone’ NDE. (Mijn ervaringen behoren tot deze laatste groep en kunnen dus transcendente ervaringen worden genoemd. Ik gaf ze de naam ‘visioenen’.)

NDE’s komen in alle tijden en alle culturen voor, ongeacht leeftijd, geslacht, opleiding of geloofsovertuiging.

Wil je hierover meer weten, dan kan ik het boek Eindeloos Bewustzijn van de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel sterk aanbevelen. Ook de opvolger is meer dan de moeite waard. Dat boek heet: Het geheim van Elysion – 45 jaar studie naar Nabij-de-Dood-Ervaringen (over bewustzijn in liefde zonder waarheen) 

 

Vond je deze info meer dan de moeite waard? Klik dan hier.

Klik hier om terug te gaan naar de blog.