Het feit dat ik werd geboren op 2 februari 1973 (en dus op die datum verjaar) kan in eerste instantie triviaal lijken voor deze post. Toch is er heel wat meer aan de hand. Als kind namelijk wist ik al dat de datum 2 februari 2022 – toen nog in de verre toekomst – een geheel nieuw tijdperk markeren en inluiden zou; en een ander definitief afsluiten. Als Lichtwerker wist ik dat mijn bijdrage in deze tijd van belang zou zijn. En dat is dan ook de reden waarom ik precies in 1973 geboren werd.

Het volgende stukje verscheen als mijn februari-nieuwsbrief:

Ik kan maar moeilijk beschrijven hoe uitermate bijzonder deze dagen wel zijn en hoe blij, ja zelfs verheugd ik mij voel! En kijk… eindelijk is het zo ver! Vandaag zijn we 1 februari 2022. Vandaag begint er een nieuwe maan die over de gehele wereld als het Nieuwjaar van de Maan wordt gevierd. Het Jaar van de Tijger symboliseert niet toevallig zowel heropleving als wedergeboorte. Morgen, op 2 februari 2022 of Maria Lichtmis, draait de Grote Aquarius Poort open. Onze doorgang zal voltooid zijn op 22 februari 2022. Voor alle duidelijkheid: de zeldzame numerieke frequentie van 2-02-2022 bestaat uit 5 opeenvolgende 2’en = 22222. Zo zien we dat dit Meestergetal 22222 het enorme potentieel van het Meestergetal 22 aanzienlijk versterkt: wel duizend keer namelijk.  

Deze buitengewone instroom van Hoog Frequentie Licht zal dan gedurende 21 dagen in kracht toenemen. Op 22 februari 2022 worden we namelijk gezegend met een nog hogere instroom van Licht door de zeldzame numerieke frequentie van wel zes opeenvolgende 2’en = 222222. Die numerieke frequentie zal het Goddelijk Potentieel van het Meestergetal 22 nog meer (lees: tienduizendvoudig) versterken!  

Deze zeer zeldzame numerieke frequenties – lichtcoderingen – helpen Moeder Aarde en AL haar Leven in haar ascensieproces door haar naar deze hogere frequenties van Licht te katapulteren. Anders gezegd: deze coderingen activeren bepaalde delen van onze fysieke- en lichtlichamen en helpen bij het versnellen van het Ontwakingsproces van de Mensheid. Wie ontwaakt, wie de illusies een na een doorprikt en zichzelf uiteindelijk leert kennen als een multi-dimensionaal lichtwezen met een kosmisch (lees: buitenaards) bewustzijn, kan zichzelf als een vrij en soeverein mens beschouwen; een intelligent mede-schepper of co-creator. 

Hoezeer de wereld nog steeds chaotisch op ons kan overkomen: niets is minder waar! De verouderde paradigma’s uit het verleden worden op dit eigenste moment tot op het bot ontmanteld, en ontzagwekkende verschuivingen van energie, vibratie en bewustzijn vinden plaats. De sleutel tot ons succes ligt nu geheel in onze eigen handen. Ieders bewustzijn legt gewicht in de schaal. Ik heb het over ieders bereidheid om op het Licht gericht te blijven terwijl we ervoor kiezen om enkel nog die patronen te bekrachtigen die op Liefde, Vrede en Harmonie zijn gebaseerd.

Laat je niet langer misleiden door geconstrueerde illusies (door mensen bedacht) en opgestapelde waanbeelden, maar besef hoe de vork werkelijk in de steel steekt. Blijf niet langer louter uit gewoonte terugvallen op oude angsten, overtuigingen en gedragspatronen simpelweg omdat die het meest vertrouwd zijn. 

Je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Grijp deze unieke kansen om jezelf te verheffen. Laat je niet langer neerdrukken, ontmoedigen en ontkrachten. Genoeg is genoeg. Besef wie wij bent: een kind van Moeder Aarde en Vader Hemel. Ja, wij zijn degenen waarop we al die tijd hebben gewacht! Het enige dat ons ervan weerhoudt om vooruit te gaan in het Licht zijn slechts de herinneringen aan de op angst gebaseerde patronen van afscheiding en dualiteit die wij verkiezen te bekrachtigen via onze gedachten, gevoelens, woorden, daden, herinneringen en overtuigingen. De mensheid op deze planeet staat vandaag op het punt om op grootschalig niveau geschiedenis te schrijven. Wees hiervan geen getuige maar neem je leven in eigen handen en neem deel aan dit wonder! Tot binnenkort… en geniet, geniet, geniet!

Zoals ik al zei verstuurde ik het bovenstaande stukje op 1 februari 2022 in de vorm van een nieuwsbrief. Het zegt eigenlijk alles over hoe ik mij deze dagen voel(de) en wat ik graag met zoveel mogelijk mensen wil delen. Immers veel mensen hebben in deze turbulente tijd nood aan positiviteit, in wat voor vorm dan ook. En dat we een positieve periode doormaken, dat staat voor mij al geruime tijd als een paal boven water.

Ik kan het niet genoeg blijven benadrukken. Wat we nu al eventjes meemaken, zowel individueel als collectief, is niet meer of minder dan een reis naar het einde van een lange zwarte tunnel. Een overgangsperiode dus. Die is van zulk een enorme strekking dat ze zonder twijfel kan worden vergeleken met voorgaande transities die onze geschiedenis tot op de dag van vandaag hebben vorm gegeven en gekleurd. Ik denk aan het moment waarop in West-Europa destijds werd beseft dat niet de Aarde het middelpunt van het heelal was, maar de Zon. Het moment ook waarop men alles reduceerde tot materie en men de weg insloeg die ervoor zorgde dat we gingen denken dat de mensheid op deze planeet louter en alleen van de apen afstamt!

 

Vond je deze info meer dan de moeite waard? Klik dan hier.

Klik hier om terug te gaan naar de blog.