Wanneer we spreken over Elysium dan gaat het over het allereerste paradijs hier op deze planeet Aarde. Denk aan de tijd toen het Kristallijne (Piramide) Energie Netwerk volledig operationeel was waardoor alles in Eenheid met elkaar was verbonden en met elkaar vibreerde.

In oude legenden vinden we hiervan nog echo’s terug – het verhaal over het net van Indra bijvoorbeeld – maar ook de moderne holografie en fractalentheorie verwijzen tegenwoordig naar dit concept. Een bijzonder goed teken is dat, want het wil zeggen dat de terugkeer naar onze Bron ophanden is! Anders gezegd: Elysium herrijst!

Stel je een wereld voor waarin verschillende buitenaardse soorten voor de eerste keer kennis maakten met elkaar. Van heinde en ver kwamen ze! Van verafgelegen planeten in andere Zonnestelsels en van planeten in ons eigen stelsel en dus van dichterbij. Sommige soorten zonden hun bomen en struiken; anderen hun walvissen en dolfijnen. Nog weer anderen hadden de toestemming aan de Hogere Raden gevraagd en gekregen om zich met bepaalde experimenten bezig te houden. Hierdoor ontstonden nieuwe hybride levensvormen. Allen wisselden informatie met elkaar uit, leerden van elkaar, leefden met elkaar samen en vooral: genoten van elkaar! De lucht in die tijd weergalmde van de vreugdekreten. Overal werd gelachen, gedanst en plezier gemaakt. Het was een waar feest! Een Paradijs op Aarde!

Natuurlijk werd er zoals altijd van buitenaf nauwlettend toegekeken. Het kwaad was immers iets waarmee men rekening diende te houden. Hoe klein ook – in vergelijking met de talloze lichtkrachten – was het een factor die men niet ontkennen kon.

Ondanks talloze voorzorgsmaatregelen slaagde bepaalde onlichte krachten er in uiteindelijk de planeet te infiltreren. Het oorspronkelijke Kristallijne (Piramide) Eenheidsenergie Netwerk werd door hen als het ware nagebootst. Maar zoals dat altijd gaat met kunstmatige replica’s miste het de stromende, liefdevolle energie van de Bron.

De gevolgen van onze geleidelijke ontkoppeling dragen we vandaag nog steeds. Pas wanneer we met z’n allen onze les leren, zullen we eindelijk weer ontwaken en weer terugkeren naar onze ware thuis. Dan zal Elysium opnieuw in volle glorie herrijzen!

Dat wat niet Liefde als basis heeft, zal uiteindelijk namelijk altijd in chaos vergaan.

 

Vond je deze info meer dan de moeite waard? Klik dan hier.

Klik hier om terug te gaan naar de blog.