De Galactische Federatie van de Verenigde Werelden – kortweg de Galactische Federatie – is de verzamelnaam voor een zeer groot aantal rassen die beschikken over het eenheids-bewustzijn en daar ook naar leven. Zij bevinden zich op planeten in de hogere dimensies, ook wel lichtwerelden genoemd. Dat wil echter niet zeggen dat zij gebonden zijn aan hun dimensie. Indien gewenst kunnen zij zich verplaatsen door middel van geavanceerde tijd- en ruimtereizen waarbij hun schepen worden aangestuurd door de koppeling tussen hun eigen bewustzijn en dat van het allesoverkoepelende eenheidsenergieveld; ook wel nulpuntenergieveld genoemd.