Deze blog(post) maakt deel uit van het documentaire-filmproject Terug naar het Paradijs waarin ik samen met mijn geliefde, regisseur/cameraman Thomas Ceulemans, een klein bijzonder meisje volg. Haar naam is Amy.

Wat ik zo interessant vind aan Kristien, is dat haar eigen leven een volledig nieuwe loop kreeg door de geboorte van Amy. Wat is daar nu zo speciaal aan, zul je misschien zeggen, dat overkomt toch wel meer vrouwen als ze van een tweede dochter bevallen. Natuurlijk is dat zo.

Ik kan er zelf niet direct van meespreken want ik heb (bewust) geen kind(eren) en ben geen moeder, maar ik zie het rondom mij wel al mijn hele leven gebeuren. Van een totaal openbloeien naar een regelrechte depressie of zelfs lichamelijke letsels en zowat alles daar tussenin. Het kan allemaal. Geen enkele vrouw weet echt op voorhand wat haar te wachten staat en ik heb dan ook ontzettend veel respect voor die sprong in het ongekende diepe.

Kristien had al helemaal geen benul van de werkelijke reikwijdte van wat haar te wachten stond en ik heb het gevoel dat ze nog steeds vol verbazing en verwondering is over wat haar is overkomen en nog steeds dagelijks overkomt. Dat heeft echter niets te maken met het feit dat Amy ter wereld kwam, neen, het komt door wie Amy is.

Amy is wat men tegenwoordig in spirituele kringen een ‘Kristal-kind’ noemt.* Ze heeft herinneringen aan haar vorige leven(s) en voelde zich niet goed nadat ze acht jaar geleden via Kristien en James op de Aarde verscheen. Ze kampte met allerlei lichamelijke problemen en had weinig levenskracht waarop de reguliere geneeskunde geen antwoorden kon geven, behalve dan haar vol te stoppen met allerlei medicatie waarvan Amy nog zieker werd. Het ging van kwaad naar erger. Totdat er op een goede dag een klein wonder gebeurde en Amy eindelijk in de juiste handen van een energetische osteopathe terechtkwam. Die zei dat er in feite niets met Amy aan de hand was. Dat ze alleen veel te vertellen had en dat er aandachtig naar haar moest worden geluisterd. Vanaf dat Kristien haar moederhart bovenhaalde ging het snel. Voor ze het wist had ze plots een gezond en blij kind.     

Dankzij Amy heeft Kristien inmiddels een volledig nieuwe wereld leren kennen. Een wereld die zo anders is dat het haar ‘gewone’ wereld letterlijk op z’n kop heeft gezet. Amy is als het ware een kennismakings-pakket voor Kristien. Een inwijding. Het ‘Kosmisch Duwtje’ dat ervoor zorgde dat Kristiens hart en intellect in balans geraakten. En wat een geluk, wat een zegen, zo jubel ik deze dagen, heeft deze sterke, opmerkelijke vrouw dat geschenk met beide handen aangegrepen! Ik moet er namelijk niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als Kristien dit niet had gedaan. Als ze, zoals zovelen op deze planeet, de oogkleppen had opgehouden en koppig had geweigerd naar haar eigen hart en dat van Amy te luisteren. Het feit dat ze dat tenslotte wel voor elkaar heeft gekregen, heeft niet alleen Amy’s leven gered maar tevens dat van haarzelf. En bij uitbreiding nog zoveel andere mensen.

Ik weet heel goed waarover ik spreek. Ikzelf was/ben zoals Amy. Met dit verschil dat ik in 1973 geboren werd en dus een ‘Indigo-kind’ zou zijn. Ik had ook moeite met mijn overgang naar de Aarde en er waren veel nachten dat ik uit mijn lichaam trad en niet meer wilde terugkeren omdat mijn ware Thuis niet hier maar ‘daar’ was…

De eerste kennismaking met de hogere spirituele werelden verloopt voor velen onder ons meestal via een bepaalde ervaring. Dat kan een bijna-dood-ervaring zijn (BDE), een mystieke openbaring (visioen) of een vaag gevoel dat men niet thuis weet te brengen maar dat men toch intuïtief volgt. In de komende maanden/jaren zal ik met enige regelmaat een blogpost publiceren met getuigenissen van mensen die openhartig spreken over hun eerste kennismaking met iets – laten we zeggen – buitengewoons. Ook zullen zij vertellen over hoe die ervaring hun leven heeft veranderd. Ik ben van namelijk mening dat dit soort verhalen nog steeds veel te weinig wordt verteld, hoewel ze mijn inziens tot de meeste belangrijke verhalen van de mensheid behoren.

Mij werd ooit door ‘de Ouden’ verteld dat je de graad van beschaving altijd ook kan aflezen aan de hand van de aard van de verhalen die de ronde doen. Verhalen zijn spiegels. Een maatschappij die – bijvoorbeeld zoals de onze – in haar films de nadruk legt op seks en geweld, leeft duidelijk nog onder lagere chakra-invloeden. Of probeert het grote publiek daar althans toe te verleiden. Hetzelfde geldt voor een maatschappij die enerzijds het probleem van honger nog niet heeft weten op te lossen maar anderzijds wel met gigantische voedseloverschotten kampt en kookprogramma’s promoot. Door deze zaken wordt de illusie gewekt dat de gebieden van het verlichte hart en hoofd nog niet werkelijk in zicht zijn, hoewel dat wel degelijk het geval is.

Talloze mensen over de gehele wereld zeggen nu ‘Hé, wacht eens even, zo is het wel genoeg geweest. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze aardse conditie en anders – duurzaam – gaan leven.’ Dat een dergelijk  besef groeiende is in de harten en hoofden van de mensheid is geen toeval. Het maakt deel uit van een kolossaal Reddings-Plan, dat minitieus wordt georkestreerd door de verenigde inspanningen van de Hogere Zelven van de mensheid en het complete Hemelse Gezelschap. Ik besef dat dit – in de oren van ons beperkte bevattingsvermogen – allemaal nogal hoogdravend klinkt, maar in werkelijkheid zijn dit nog maar bescheiden bewoordingen om de immensiteit te beschrijven van het Hogere Plan dat nu in uitvoering is, of van de hoeveelheid hulp die we vanuit de Hogere Dimensies ontvangen om ons bij te staan in de vervulling van dit Plan.

* Volgens andere bronnen zouden de Kristalkinderen vanaf 1972 geïncarneerd zijn. (Ikzelf ben van 1973 en zou dus een Kristalkind zijn.) Daarvoor, vanaf de jaren ’50, hadden we de Indigo-kinderen. Later kregen we de Regenboogkinderen (vanaf 1994) en de Zonnekinderen (vanaf 2012). Of Amy nu een Kristal- of Zonnekind is (en ik een Indigo- of Kristalkind); feit is dat we beide Nieuwetijdskinderen zijn. We zijn een soort voorlopers of pioniers die letterlijk een Nieuwe Gouden Tijdperk inluiden.

Liefs

Ilse

 

Klik hier voor de volgende blogpost, en hier voor de vorige.

Je kan Terug naar het Paradijs ook volgen op Instagram + Facebook

Delen mag en is zelfs zeer welkom (mits naamsvermelding).

(Foto: ?)